main image small
bubble

Strict Standards: Declaration of SefExt_com_k2::getMetaData() should be compatible with SefExt::getMetaData($row) in /home/www/dinopark.eu/www/dinoklub.dinopark.eu/components/com_sef/sef_ext/com_k2.php on line 0

Všeobecné obchodní podmínky věrnostního programu DinoKlub

DinoKlub -  zákaznický program

DinoKlub je zákaznický program společnosti  WEST MEDIA, s.r.o. se sídlem Stará cesta 2, 312 00 Plzeň, IČO: 63506572 pro zákazníky DinoParku v České republice.

Cílem DinoKlubu je zvýšení atraktivity návštěv DinoParků a komunikace s členy tohoto programu. Aktuální seznam DinoParků v České republice najdete na webových stránkách www.dinopark.cz.

Podmínkou členství v klubu je vyplnění registračního formuláře. Až po úspěšné a plně dokončené registraci lze získat přístup ke všem výhodám DinoKlubu.

Členství

Členství v DinoKlubu může nabýt pouze fyzická osoba starší 18 let. Podmínkou nabytí Členství je řádné vyplnění registračního formuláře, tj. úplné a pravdivé vyplnění všech povinných údajů a následné potvrzení platnosti emailové zprávy zaslané na email uvedený v registračním formuláři.  Registrovat se lze na stránkách DinoKlubu: dinoklub.dinopark.cz nebo přímo v DinoParku v tištěném formuláři.

Registrací a následným potvrzením zákazník potvrzuje, že splňuje podmínky Členství, že se s těmito pravidly DinoKlubu seznámil a že s nimi souhlasí.

Společnost nenese odpovědnost za případné škody vzniklé nesprávným nebo neúplným vyplněním registračního formuláře.

Každý zákazník může mít jen jedno členství.

Členy se nemohou stát zaměstnanci DinoParku a jejich rodinní příslušníci.

Členství je bezplatné.

Členem se může stát pouze fyzická osoba splňující podmínky Členství, tj. Členem se tedy nemůže stát obchodní korporace ani jiná právnická osoba.

Čerpání výhod

Členové mohou využívat všech výhod DinoKlubu v podobě aktivit a akčních nabídek zveřejněných na webové stránce www.dinoklub.dinopark.cz anebo v zasílaných komunikačních materiálech.

Členům DinoKlubu budou zasílány i pozvánky na zvláštní propagační akce společnosti anebo informace o novinkách, zvýhodněných produktech a aktivitách.

Platnost členství

Platnost členství v DinoKlubu je na dobu neurčitou.  Své členství v DinoKlubu můžete kdykoliv z jakéhokoli důvodu ukončit. Společnost WEST MEDIA, s.r.o. může ukončit provozování DinoKlubu nebo vaši účast v něm kdykoli a z jakýchkoli důvodů s měsíční výpovědní lhůtou. Společnost WEST MEDIA, s.r.o. může dále ukončit vaši účast v DinoKlubu s okamžitou platností v případě, že porušíte podmínky DinoKlubu, nebo bude prokázáno zneužití výhod programu.

Změny podmínek DinoKlubu

Společnost WEST MEDIA, s.r.o. si vyhrazuje právo ukončit, upravit nebo změnit systém DinoKlubu. Společnost WEST MEDIA, s.r.o. si dále vyhrazuje právo změnit či upravit podmínky DinoKlubu. Stávající verze těchto podmínek bude k dispozici na webových stránkách. Pokud s jakoukoliv změnou těchto podmínek nesouhlasíte, můžete své členství v DinoKlubu kdykoliv ukončit.

Zpracování osobních údajů Členů

Vyplněním registračního formuláře souhlasí zákazník dobrovolně se zpracováním svých osobních údajů uvedených při registraci do DinoKlubu pro marketingové účely Společnosti  WEST MEDIA, s.r.o., tj. nabízení služeb a výrobků, včetně zasílání informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu neurčitou, resp. do vyjádření nesouhlasu zákazníka s dalším zpracováním osobních údajů.

Společnost se zavazuje, že s osobními údaji bude nakládat pouze v souladu se zákonem a bude zajišťovat jejich náležitou ochranu. Zákazník má k poskytnutým osobním údajům právo přístupu podle § 12 a práva podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, například právo na opravu a likvidaci poskytnutých osobních údajů.

Upozorňujeme, že poskytnutí vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu je dobrovolné. Bez souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů, jak je popsáno výše, však není možné účastnit se věrnostního programu DinoKlub. Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně vašich práv na ochranu údajů nebo pokud si budete přát, aby společnost WEST MEDIA, s.r.o. doplnila či opravila jakoukoliv nepřesnost ohledně vašich osobních údajů, obraťte se prosím na email: dinoklub@dinopark.cz.

Různé

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se věrnostního programu DinoKlub, nebo žádosti o ukončení vašeho členství v tomto klubu se prosím obraťte na Společnost WEST MEDIA, s.r.o.

 

V Plzni dne 1. června 2016